Gwarancja Hydro Systems Europe
Jesteśmy przekonani że produkujemy najlepsze i najbardzej niezawodne dozowniki napędzane przepływem wody dostępne na rynku.  Dlatego też, nasza gwarancja odzwierciedla naszą wiarę w jakość dozowników Hydro Systems®.  Są one zabezpieczone najlepszą gwarancją w branży.
Hydro Systems®dokona bezpłatnie wymiany wszystkich części stwierdzonych jako wadliwe z winy materiałów użytych do produkcji czy wadliwego montażu fabrycznego.  Okresy gwarancji na poszczególne wynosi:
Microdos / Minidos / Superdos:
3 LATA – Obudowa zewnętrzna  jest gwarantowana jako wolna od defektów materiału i montażu fabrycznego przez okres trzech lat od daty zakupu, lub dokonamy naprawy na nasz koszt,
2 LATA – Motor wodny jest gwarantowany jako wolny od defektów materiału i montażu fabrycznego przez okres dwóch lat od daty zakupu, lub dokonamy naprawy na nasz koszt,
1 ROK – Pompa dozująca jest gwarantowana jako wolna od defektów materiału i montażu fabrycznego przez okres jednego roku od daty zakupu, lub dokonamy naprawy na nasz koszt,
Aquablend ®:
1 ROK – Pompa dozująca jest gwarantowana jako wolna od defektów materiału i montażu fabrycznego przez okres jednego roku od daty zakupu, lub dokonamy naprawy na nasz koszt,
Jedynym obowiązkiem użytkownika jest zadbanie aby woda i substancja dozowana były filtrowane oraz dokonywanie wymiany uszczelek i tłoczka dozującego kiedy wykażą one oznaki zużycia.
W wypadku awarii, reklamowany dozownik należy dostarczyć do punktu serwisowego dystrybutora Hydro Systems®.  Po dokonaniu inspekcji, jezeli zostanie stwierdzony defekt objęty gwarancją, zostanie on naprawiony lub wymieniony, według naszej opcji  i odesłany na nasz koszt  do użytkownika pocztą kurierską.
Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie okoliczności gdy dozownik pracuje nieprawidłowo lub przestał pracować z przyczyny wady materiałów użytych do produkcji lub wadliwego montażu fabrycznego.  Ta gwarancja nie obejmuje defektów powstałych na skutek niewłaściwego używania dozownika, braku regularnej obsługi, nieprawidłowej instalacji, zamrożenia, uderzenia ciśnieniowego wody, niewłaściwego użycia, uszkodzeń machanicznych lub uszkodzeń spowodowanych dozowaniem niewłaściwych chemikaliów.  Rozbieranie dozownika poza aspekt wymiany uszczelek czy tłoczka dozującego może spowodować utratę gwarancji.
Jeżeli uważasz że Twój dozownik nie pracuje prawidłowo, skontaktuj sie z serwisem dystrybutora Hydro Systems® w celu uzyskania porady technicznej lub zaaranżowania naprawy.
Zanim użyjesz jakichkolwiek agresywnych chemikali, skontaktuj sie z dystrybutorem Hydro Systems® aby potwierdzić chemiczną kompatybilność.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje w żaden sposób, wyrażony czy sugerowany, produktów użytych w związku z produktami Hydro Systems®.
Ani Hydro Systems® ani autoryzowany dystrybutor Hydro Systems® nie ponoszą odpowiedzialności i nie mogą być pociągani do odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek lub za szkody powstałe w konsekwencji nieprzestrzegania warunków tej gwarancji.  Niniejszym stwierdzamy że nie ma innych gwarancji, wyrażonych czy sugerowanych, które mogą obejmować okoliczności inne niż opisane powyżej.
Procedura dostarczenia produktu Hydro Systems® do naprawy:
  1. Należy bardzo dokładnie wypłukać wszystkie chemiczne substancje z pompy dozującej i zabezpieczyć jej wlot orginalną zatyczką.
  2. Należy usunąć wodę z motoru pompy (górna część), pozostawiając niewielką ilość, aby zabezpieczyć uszczelki przed wyschnięciem. Kanał wlotowy i wylotowy wody należy zabezpieczyć orginalnymi zatyczkami.
  3. Należy dołączyć do przesyłki opis używanej substancji chemicznej.
  4. Należy dołączyć do przesyłki orginalną fakturę zawierającą numer seryjny dozownika.
  5. Należy dołączyć do przesyłki wypełniony formularz gwarancyjny.
  6. Przesyłkę (dozownik wraz z załączoną dokumentacją) należy wysłać pocztą kurierską na adres:
Accudose / Accudose II / EvoDose / Streamline / HydroMaster / HydroMinder / FoamMaster / HydroFoamer / Worldchem / HydroPump / MultiDose
1 ROK – Pompa dozująca jest gwarantowana jako wolna od defektów materiału i montażu fabrycznego przez okres jednego roku od daty zakupu, lub dokonamy naprawy na nasz koszt,
Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie okoliczności gdy urządzenie pracuje nieprawidłowo lub przestał pracować z przyczyny wady materiałów użytych do produkcji lub wadliwego montażu fabrycznego.  Ta gwarancja nie obejmuje defektów powstałych na skutek niewłaściwego używania urządzenia, braku regularnej obsługi, nieprawidłowej instalacji, zamrożenia, uderzenia ciśnieniowego wody, niewłaściwego użycia, uszkodzeń mechanicznych lub uszkodzeń spowodowanych dozowaniem niewłaściwych chemikaliów.
Dozownik/Mieszalnik proszę przesyłać na poniższy adres:
Jakub Januszczyk - Enexpol
Ul. 3 Maja 30
28-400 Pińczów
Tel: 41.370.8283
Fax: 41.370-8285
Email: info@enexpol.pl