Gwarancja

Gwarancja Hydro Systems Europe Jesteśmy przekonani że produkujemy najlepsze i najbardzej niezawodne dozowniki napędzane przepływem wody dostępne na rynku.  Dlatego też, nasza gwarancja odzwierciedla naszą wiarę w jakość dozowników Hydro Systems®.  Są one zabezpieczone najlepszą gwarancją w branży. Hydro Systems®dokona bezpłatnie wymiany wszystkich części stwierdzonych jako wadliwe z winy materiałów użytych do produkcji czy wadliwego