Chemilizer jest urządzeniem precyzyjnie dozującym ilość środków chemicznych proporcjonalnie do objętości przepływającej wody. Chemilizer napędzany jest poprzez przepływ wody, dlatego nie wymaga zasilania elektrycznego. Może działać nawet przy tak niskim
natężeniu przepływu wody jak 4 l na godzinę, jak i grawitacyjnie przy zaledwie 1,5 m wysokości słupa wody. Prędkość silnika i pompy jest proporcjonalna do przepływu wody, dzięki czemu Chemilizer będzie dozował odpowiednią ilość środków chemicznych bez względu na wahania ciśnienia wody i natężenie jej przepływu. Dozowniki Chemilizer są idealne do zastosowań wymagających wtryskiwania właściwego poziomu substancji chemicznej do instalacji wodnej, bez ponoszenia dodatkowych kosztów i występowania problemów związanych z zastosowaniem pompy elektrycznej i fi ltra.
• Dozowniki Chemilizer są odporne na awarie elektryczne i skoki napięcia elektrycznego, ponieważ wykorzystują silniki zasilane wodą.
• Konstrukcja odporna na korozję – Dostępne elementy wykonane z silikonu i Vitonu są odporne na najsilniej żrące środki chemiczne.
• Odporność na działanie środków chemicznych – Środki chemiczne są wtryskiwane za silnikiem, dzięki czemu jego główne komponenty nie mają z nimi styczności.
• Działa z każdym źródłem wody – na membranowy silnik wodny nie mają wpływu piasek ani minerały zawarte w wodzie.
• Sposób rozcieńczania dopasowany do potrzeb użytkowników – sześć stężeń do wyboru.
• Łatwa obsługa i niskie koszty utrzymania – standardowa konserwacja nie wymaga stosowania narzędzi.
Model:
On/Off
Przepływ
Stężenie 
Ciśnienie
Złącze Rur
Maks Temp
CH9000-210GB
Chemilizer 1% stałe
Nie
5- 2500 L/H
stałe 1%
0.14 – 5.5 bar
3/4” BSP
38oC
CH9000-AV2-BSPP
Chemilizer 2%
Nie
5– 2500L/H
0.6 – 2.0%
0.14 – 5.5 bar
3/4” BSP
38oC
CH9000-AV1-BSPP
Chemilizer 5%
Nie
5– 2500 L/H
1.6 – 5.0%
0.14– 5.5 bar
3/4” BSP
38oC