Napędzane cieczą (wodą) dozowniki proporcjonalne, działają na zasadzie proporcjonalnego wypierania, zapewniając dozowanie odpowiedniej ilości środków chemicznych do strumienia wody, niezależnie od jej ciśnienia ani przepływu.
W przeciwieństwie do pomp elektrycznych, dozowniki objętościowe nie wymagają dostępu do prądu co sprawia, iż mogą one być używane w każdym miejscu.
Ich obsługa i instalacja jest prosta, co sprawia, iż dane urządzenie nadaje się do zastosowania przy niskoprzepływowych wtryskach. Dozowniki objętościowe mogą być obsługiwane na jednym z dwóch systemów
konfiguracyjnych silnika/pompy. System tłokowy (Dosmatic) i przeponowy (Chemilizer). W obu systemach zasilany wodą silnik wprowadza w ruch pompę, doprowadzając koncentrat do komory mieszającej (Dosmatic), następnie powodując jego odpływ, lub wzdłuż węża odprowadzającego (Chemilizer) bezpośrednio do strumienia wody. Pompa ma możliwość ustawienia stałego lub zmiennego stężenia roztworu koncentratu, co pozwala na ustawienie urządzenia według preferencji użytkownika.