HydroPump jest unikalnie zaprojektowanym urządzeniem, służącym do dozowania substancji chemicznych do zlewów, wiader, lub innych pojemników czyszczących. Możliwość dozowania w każdym momencie. Urządzenie umożliwia użytkownikowi kontrolę nad dozowanym produktem.
Poprzez jednokrotne przyciśnięcie pompy, uzyskuje się wymagany roztwór środków chemicznych, który zostanie bezpośrednio i skutecznie dozowany do odpowiedniego zbiornika lub zlewu. Atrakcyjny wygląd HydroPump, oraz możliwość montażu złączki, pozwala na korzystanie z innych pomp przyciskowych.
Zalety produktu:
  • Odporny na działanie większości środków chemicznych
  • Poprzez jedno naciśnięcie otrzymujemy 15ml., 22ml., a nawet 30ml dozowanej substancji
  • Jeżeli zaistnieje potrzeba dozowania licznych dawek, podstawowe opcje urządzenia szybko zostaną przywrócone do normy
  • Całkowicie skuteczny zarówno podczas zastosowania mocniejszych jak i słabszych produktów
  • Produkt może być przechowywany w ciasnych pomieszczeniach, nawet do 30cm nad pompą
  • Możliwość zakupu urządzenia ze standardową rurą PCV, lub kierunkową rurą aluminiową