Jak wybrać odpowiedni model?
Hydro Systems oferuje całą game produktów do każdego zastosowania. Przed zakupem dozownika Hydro Systems prosze określić własne potrzeby według poniżej wskazanych kryterii:
MAKSYMALNY PRZEPŁYW NA MINUTE (L/MIN)
Hydro Systems poleca zastosowania dozownika posiadającego 120% spodziewanego maksymalnie przepływu (1.2x L/min). Przykładowo, jeżeli spodziewany maksymalny przepływ to 100 litrów na minute, wybierając odpowiedni model Hydro Systems o przepływie 120L/min lub więcej,  zapobiegnie to ewentualnej awarii dozownika w przypadku niespodziewanych skoków przepływu. Model o większym maksymalnym przepływie nie będzie musiał pracować przy pełnym obciążeniu, co da wiele lat bez awaryjnej pracy
MINIMALNE oraz MAKSYMALNE CIŚNIENIE (BAR)
Polecamy zakup dozownika Hydro Systems posiadającego 120% parametrów  maksymalnego ciśnienia spodziewanego w obiegu wodu. Zachowując odpowiedni margines bezpieczeństwa zapobiegniemy  niepożądanym uszkodzeniom. W przypadku spodziewanego ciśnienia sięgającego 9bar, zalecamy zakup modelu o maksymalnym ciśnieniu zbliżonym do 10barów
ZAKRES PROPORCJONOWANIA
Do optymalnego dozowania, proszę wybrać dozownik w którym zakres docelowego proporcjonowania będzie się mieścił w górnych 75% zakresu możliwej regulacji. Jeżeli model Hydro Systems ma zakres od minimalnie 1:100 do maksymalnie 1:20 (1% do 5%) to górne 75% zakresu regulacji znajduje się pomiędzy 1:80 a 1:20
RODZAJ CHEMII
Dozowniki proporcjonalne są zaprojektowane tak, aby obsługiwać szeroką gamę chemikaliów (agresywne, wysokiej lepkości, rozpuszczonych proszków). Jeśli masz wątpliwości co do wybory odpowiedniego dozownika, pomożemy dopasować go do każdego rodzaju chemii.Istnieje możliwość przetestowania środka chemicznego przez producenta po przesłaniu do niego próbki (min 10L).
Szczegóły oferowanych dozowników można znaleść na stronę DOZOWNIKI PROPORCJONALNE